کاهنربا ماشین

زمینه های فعالیت

صنایع معدنی و فرآوری فلزات، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، تصفیه آب و پساب، صنایع سیمان

زمینه های اصلی فعالیت شرکت کاهنربا به شرح زیر می باشد:
 • صنایع معدنی و فرآوری فلزات
 • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • صنایع شیمیایی
 • خطوط لوله و انتقال آب، نفت و گاز
 • کنترل آلودگی زیست محیطی از جمله جذب SO2 موجود در گازهای خروجی از کوره های ذوب و نیروگاهها
 • تصفیه آب و پساب
 • صنایع سیمان
 • صنایع شیشه
 • صنایع کود شیمیایی
 • صنایع فرآوری نمکهای فلزات و تولید پتاس
 • خطوط خردایش و انتقال مواد